• În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parțiale sau plastifierii unui act de studii, se eliberează un duplicat al acestuia.
• Actele de studii sunt de tip DIPLOMĂ, CERTIFICAT și ATESTAT DE ECHIVALARE.
• Pentru dosar de duplicat GRAD DIDACTIC, ATESTAT DE ECHIVALARE ȘI CERTIFICAT DPPD (mai vechi de 2011), depunerea și verificarea dosarului se face la secretariatul DPPD –etaj 2, cam. 226, tel. 0256.592.151.
• Pentru dosar de duplicat de tip DIPLOMĂ depunerea și verificarea dosarului se face la Biroul Acte Studii –etaj 1, cam. 153B, tel. 0256.592.133 (365).
• Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii, atunci potrivit legii, solicitarea (dosarul) se face separat pentru fiecare act de studii.
• Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului.
În cazul pierderii unui act de studii, se eliberează un duplicat al acestuia. Actele de studii sunt de tip DIPLOMĂ, CERTIFICAT și ATESTAT DE ECHIVALARE. Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de Studii în vederea eliberării unui duplicat de tip DIPLOMĂ sau CERTIFICAT sunt:
• Dosar plic;
• Cerere către Rector pentru eliberarea duplicatului (descarcă formularul AS2);
• Declaraţie pe proprie răspundere de pierdere a actului de studii (în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificarea actului – seria şi numărul - şi împrejurările în care actul a fost pierdut);
• Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv (exemplarul original din Monitorul Oficial pe care îl primeşte acasă, în care a fost anunţată pierderea);
• Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere;
• Două fotografii color, format 3 x 4 cm, realizate recent, identice, pe hârtie fotografică (poroasă- pentru diploma și certificate mai vechi de 2014). În cazul certificatelor DPPD nu sunt necesare fotografii (cu excepția promoției 2016);
• Dovada achitării taxei de eliberare duplicat în valoare de 150 lei.
  • Taxa de eliberare duplicat pentru fiecare act de studii este în valoare de 150 lei și se plătește la casieria Universității nr. 1 la parter.
  • sau în contul IBAN:
  • BANCA TRANSILVANIA  RO05 BTRL 0360 1202 6188 49XX