Diplomă de Licență
Diplomă de Master
Diplomă de Doctor
Certificat DPPD
Certificat de atestare a competențelor profesionale
Curs postuniversitar
Diplomă de absolvire colegiu
Grad didactic
Atestat de echivalare
Duplicat acte studii
Adeverință de autenticitate și recunoaștere