Eliberări acte studii

Începând cu data de 02.05.2022 se eliberează acte de studii, promoția 2021 (cu excepția: certificatelor de grad didactic, certificate de atestare a competențelor profesionale, a atestatelor de echivalare).
ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII SE FACE DOAR PE BAZA DE PROGRAMARE: click aici

Diplomă de Licență
Diplomă de Master
Diplomă de Doctor
Certificat DPPD
Certificat de atestare a competențelor profesionale
Curs postuniversitar
Diplomă de absolvire colegiu
Grad didactic
Atestat de echivalare
Duplicat acte studii
Adeverință de autenticitate și recunoaștere