ATENȚIE!!! Începând cu data de 01.07.2024 eliberarea actelor de studii se va efectua DOAR pe bază de programare. Pentru programare CLICK AICI

Programul de eliberare a actelor de studii, respectiv a documentelor școlare este:
Luni, Marți, Joi, Vineri: între orele 9:00 – 15:00
Miercuri: între orele 12:00 – 17:30

*Se eliberează toate actele de studii, inclusiv pentru absolvenții anului 2023.
**Actele de studii se eliberează la ghișeu, camera 153 (Sediul central UVT, Blv. Vasile Pârvan, nr. 4, etajul 1).
Diplomă de Licență
Diplomă de Master
Diplomă de Doctor
Certificat DPPD
Certificat de atestare a competențelor profesionale
Curs postuniversitar
Diplomă de absolvire colegiu
Grad didactic
Atestat de echivalare
Duplicat acte studii
Adeverință de autenticitate și recunoaștere