• Anunt


  Vizarea actelor de studii se poate face si prin portalul electronic PCUe.

  In acest caz viza constă în semnătura electronică calificată aplicată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului școlar universitar, în format PDF.

- Ce este: confirmă corectitudinea înscrisurilor din actele de studii.
- La ce îmi trebuie: la echivalarea și evaluarea studiilor efectuate.
- Cine îmi cere: alte universități, angajatori, Ministerul Educației Naționale, firme de recrutare și evaluare acte studii.
- Cine poate solicita: titularul actului de studii, persoana împuternicită- cu procură notarială.
 • Cererea de eliberare a adeverinței de autenticitate către Rector înregistrată la Registratura universității ( descarca formularul AS3);
 • Copie xerox a actelor de studii pentru care se solicită adeverința de autenticitate;
 • Copie xerox C.I/ pașaport;
 • Aceste documente se depun la Centrul de Resurse de informare și documentare, et.2, camera F211, de luni – vineri între orele 9 – 14, sau pot fi trimise, scanat, pe adresa de e-mail: anca.caceu@e-uvt.ro.
 • Informații suplimentare se pot obține și prin telefon la numărul +40-256-592.368.

 • Notă: În cazul în care solicitantul (absolventul) nu poate ridica personal adeverința de autenticitate, atunci solicitantul poate desemna o altă persoană să o ridice. Persoana desemnată va prezenta o împuternicire notarială. Daca aceasta este rudă de gradul I, atunci nu trebuie  să aducă o împuternicire notarială ci va prezenta o copie xerox a dovezii de rudenie (certificat de naștere).

  La predarea dosarului pentru adeverința de autenticitate se va prezenta și originalul actelor de studii, pentru care se cere adeverința de autenticitate.
  - Ce înseamnă: certifică autenticitatea și legalitatea actului de studii și a înscrisurilor de pe acest act.
  - La ce îmi trebuie: se aplică pentru statele care solicită apostila de la Haga sau supralegalizarea actelor de studii.

  - Cine poate solicita:
 • titularul actului de studii;
 • o rudă de gradul I a titularului actului de studii;
 • persoana împuternicită - cu procură notarială.

 • - Unde se depune:
 • La sediul Universității de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan, nr. 4, et.2, camera F211;
 • La Ministerul Educației Nationale, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, București, str. Spiru Haret, n.12, camera 14;
 • Cerere de vizare (descarcă cerere - vizare);
 • Actele de studii, care se doresc vizate, în original și copie xerox;
 • Adeverință de autenticitate emisă de instituția care a emis actul de studii;
 • Copie xerox C.I/pașaport;
 • Dovada plății taxei de procesare dosar (detaliile contului în care se face plata sunt trecute în materialul informativ, descarcă material informativ vizare acte-studii);