• BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii
NU SE ELIBEREAZĂ PE LOC, eliberarea acestora se face pe baza unei cereri (descarcă formularul AS4) care se poate trimite pe email la adresa acte-studii@e-uvt.ro si pe fax la numărul 0256-592.310. Termenul de soluționare este de 5 ZILE LUCRĂTOARE de la depunerea cererii, TAXA DE ELIBERARE ESTE DE 100 LEI
• la ghișeul acte de studii (camera 153B) – se introduce taxa în valoare de 100 de lei și apoi se achită la Casieria UVT la parter;
• la BANCA TRANSILVANIA în contul IBAN:RO05 BTRL 0360 1202 6188 49XX
 • BI/CI sau pașaportul împuternicitului în original, valabile în ziua eliberării actului de studii;
 • cerere către Rector pentru eliberarea certificatului cu procură notarială sau împuternicire avocațială ( descarcă formularul AS1);
 • Procura autentificată la notariat în original care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica de la UVT acte de studii CERTIFICAT DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE (în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată cu apostila de la Haga,conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă).
 • În cazul în care procura notarială este întocmită la Ambasada sau Consulatul României, nu necesită Apostilă de la Haga.
 • În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta sedepune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată.
 • Împuternicirea se face numai pe baza BI/CI sau pașaport, cererea împreună cu procura notarială/împuternicire avocațială se trimit spre verificare și aprobare scanate la adresa de e-mail: acte-studii@e-uvt.ro, pe fax la numărul 0256-592.310 sau prin poştă la adresa: Timişoara, B-dul Vasile Pârvan nr. 4.
 • În cazul absolventelor căsătorite, în procura notarială trebuie să se specifice și numele avut ÎNAINTE de căsătorie(cel din certificatul de naștere).
 • - După aprobarea cererii (maxim 3 zile) împuternicitul se va prezenta la biroul Acte de Studii pentru ridicarea certificatului cu următoarele:
 • BI/CI sau pașaportul împuternicitului în original, valabile în ziua eliberării actului;
 • Procură notarială sau împuternicire avocațială în original.
 •